BESPLATNA DOSTAVA

ZA PORUDŽBINE PREKO 300€

POZOVITE NAS +381 64 1111 991

ON-LINE PORUČIVANJE TELEFONA


prodaja mobilnih telefona

Pratite nas:

servis mobilnih telefona

 

Učinili smo sve da naši kupci što jednostavnije servisiraju telefone tako što smo potpisali ugovore sa najboljim servisnim centrima u Srbiji koji se nalaze na sledećim lokacijama.

N Mobile - Beograd

Antifašističke borbe 19 lokal 69
063/803-80-21

Pink servis - Niš

Novi podzemni prolaz lokal c23
062/73-66-66

3G Mobil net - Kragujevac

Miloja Pavlovica 10

Shark Mobil - Surdulica

Kralja Petra I bb
‎069/74-78-98

Kupci iz ostalih mesta iz Srbije ne moraju da brinu jer će se i njihovi aparati servisirati putem centralnog servisa koji se nalazi u Beogradu. Ukoliko aparat ne funkcioniše po propisanim standardima proizvođača, putem brze pošte šalje se u beogradski servis, uz aparat je obavezno priložiti napismeno opis kvara uređaja.

U roku od 5-20 radnih dana (u zavisnosti od kvara) aparat će vam biti vraćen nazad na adresu koju Vi želite. Trošak transporta prilikom prijema pošiljke snosimo mi a prilikom slanja aparata nazad iz servisa trošak transporta snosi kupac.

Garantni Uslovi

Garantujemo da će proizvod (software i hardware) u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom upustvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Obavezujemo se da na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti kvarove u roku od 20 dana od dana prijema uređaja na servis, koji bi nastali prilikom normalne upotrebe. Kupac je obavezan prilikom predaje aparata u servis priložiti garantni list ( fiskalni isečak nije obavezan).

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

- ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog upustva o upotrebi proizvoda;
- ako je kupac nestručno postupao sa proizvodom ili ga je davao na servis neovlašćenom licu.
U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana oštećenjem zbog nepravilnog održavanja, korišćenje neodgovarajuće dodatne opreme, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, udara groma, oštećenja nastala usled izlaganja proizvoda uticaju vatre, sunca , vlage i slično.

Nepravilnost ili šteta nastala usled požara, strujnog udara, zemljotresa, mehaničkih ili hemijskih oštećenja, poplave, ulaska tečnosti, atmosferskog električnog pražnjenja, ili bilo koje druge prirodne nepogode, usled nepravilnog napona, rata ili bilo kog drugog uznemirenja (revolucije, pobune itd,) neočekivanih nezgoda i drugih spoljašnjih faktora, korišćenjem neadekvatnog repromaterijala, nepravilne montaže ili programiranja uređaja. Korišćenjem GPRS-a i Wap-a (preuzimanje igrica, melodija, sličica, i sl. sa neovlašćenih sajtova) sami snosite odgovornost.

Obaveze korisnika

Da se pridržava uslova garancije i propisanih uslova eksplotacije uređaja u skladu sa uputstvom. Da obavezno sačuva dokumentaciju i ambalažu u toku trajanja garancije i da je iskoristi pri svakom internom i eksternom transportu.

  • KONTAKT
  • +381 64 1111 991
  • office@kupimobilni.rs

Dizajn i izrada Creative Web
Sva prava zadržana . 2016 . www.kupimobilni.rs